สินค้าและบริการ

จำหน่าย : ปั้มน้ำดับเพลิง - ปั้มน้ำเพิ่มแรงดัน - ปั้มน้ำป้องกันน้ำท่วม - ปั้มน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม - ปั้มน้ำสำหรับอาคารสำนักงาน - ปั้มน้ำหอยโข่ง - ปั้มน้ำสำหรับระบบปรับอากาศ
ITT PUMP THAILAND
Product : Fire pump - Jockey pump - Booster pump - Water pump - Transfer pump - End suction pump - Horizontal split case pump - Self priming pump - Drainage pump - Chilled Water Pump - Condenser pump - Vertical turbine pump - Vertical multistage pump - Vertical inline pump - Vertical split case pump - Variable speed pump controller

about me

Water Supply Pump

The World's First Double Suction

ITT Variable Speed Pump Controller